تشییع ۳۷۰ شهید در ۲۵ آبانماه ۶۱ ؛

قسم به رستاخیز اصفهان

به گزارش مفتاح- مریم ابراهیمی دینانی/ شهر بوی گل میداد ، دل بوی خون . ۴۱ سال پیش ، ۳۷۰ شهید برای یک شهر آوردند . مادران...

آستانه پایین تحمل جامعه

  به گزارش مفتاح_ مریم ابراهیمی دینانی آنچه از سال ۹۸ تا کنون مشخص است ، این است که جامعه دچار خشم فروخورده شده است.گران...

بگذارید شیطان کار خودش را بکند

به گزارش مفتاح-مریم ابراهیمی دینانی/ دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، فیلسوف و اندیشمند کشورمان جمله زیبایی گفتند که آدمی...

به بهانه سالگرد شهادت شهید مصطفی چمران

مثل چمران بمیرید

به گزارش مفتاح- منیره فهامی/ «چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و...

جوابی برای منتقدان سرود سلام فرمانده

باید شاد باشی نه به هر قیمتی

دیروز به او گفته بودند؛ باید شاد باشی به هر قیمتی ؛یاد گرفته بود باید آقایش جنتلمن باشد. آقایی که 15،10،5سال و یا شاید ب...