از متروپل تا سی و سه پل

  به گزارش مفتاح- مریم ابراهیمی دینانی/ علی قاسم زاده، شهردار اصفهان درباره انتشار لیست اسامی ساختمان های ناایمن و فرسود...

تا کی غم نان بخوریم!

گره زدن اقتصاد به تحریم و قاچاق و بی کفایتی دولت قبل و حالا هم جنگ روسیه و اکراین، بهانه‌هایی است که تنها فشارش بر مردم...

بررسی آثار اجتماعی روزه

چند روزی امتحان کن در صیام

روزه دارای برکات زیاد فردی است. همانگونه که در حدیث معروف پیامبر اکرم(ص)آمده است«صوموا تصّحوا؛ روزه دارید تا تندرست شوید...

به بهانه فروکش کردن تب کرونا در کشور ؛

تاریخ ، عبرت آنانکه بخواهند بدانند

  به گزارش مفتاح_ مریم ابراهیمی دینانی/      نوک دماغش از سرما سرخ شده بود.       گرسنه ام یک تکه نان بده – چرا دس...