با حمایت ها و تلاش های مدیریت منابع انسانی افتخاری دیگر برای هلدینگ پترو پالایش اصفهان در عرصه ورزش

تيم فوتسال آقایان هلدينگ پتروپالايش اصفهان به لیگ برترمسابقات دسته یک آقایان کشو...

با تلاش بازیکنان تیم آقایان هلدینگ پتروپالایش اصفهان افتخاری دیگر برای این شرکت در عرصه ورزش در سال جاری رقم خورد.