جامعه، خسته از افکار میرسلیمی

حالتی که ما را از انسانیت افت می‌دهد. وضع مالی‌مان هم خوب است ولی انسانیت‌مان افت کرده است چون خشم، نفرت، کینه، حسد، احس...

نقش کم رنگ ستاد مدیریت بحران

  به گزارش مفتاح- مریم ابراهیمی دینانی/ هر کشور در هر دوره ای ممکن است با مخاطراتی مواجه شود و استان های آن را درگیر کند...