رئیس اداره ارتباطات و اطلاع‌رسانی اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد؛

پیامک سامانه ملی املاک و اسکان کشور جعلی نیست/ برای مالکان خانه های خالی پیامک ا...

رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: شایعات مرتبط باجعلی بودن پیامک سامانه ملی امل...