بر اساس تحقیقات دکتر مارک لئونارد مدیر شورای روابط خارجی اروپا

نقش ژئو اکونومی در اقتصاد جهانی

احمدرضا دلیران فیروز تحلیلگر راهبردی سیاست و عضو هیئت مدیره پژوهشکده مطالعات راهبردی فلسطین در صورت عدم وجود رهبری موثر...

سارک، 35 سال پس از تاسیس

ایده تشکیل چارچوب رسمی‌برای همکاری منطقه ای بین ملل جنوب آسیا نخست از سوی مرحوم ضیاء الرحمان رئیس جمهور اسبق بنگلادش طی...