معاون سرمایه انسانی و توسعه مدیریت و مدیر روابط عمومی و بین الملل هلدینگ پتروپالایش اصفهان خبرداد:

حضور هلدينگ پتروپالايش اصفهان درنمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

معاون سرمایه انسانی و توسعه مدیریت و مدیر روابط عمومی و بین الملل هلدینگ پتروپالایش اصفهان گفت:  ،در رابطه با برگزاری بی...