به مناسبت ولادت حضرت محمد، و روز اخلاق و مهرورزی

اخلاقی زیستن را تمرین کنیم

یکی از ویژگی‌های بارز شخصیتی حضرت رسول، خلق عظیم و اخلاق نیکوی اوست که در این مورد نمونه‌ای بی‌بدیل است و همین امر سبب م...