تشییع ۳۷۰ شهید در ۲۵ آبانماه ۶۱ ؛

قسم به رستاخیز اصفهان

به گزارش مفتاح- مریم ابراهیمی دینانی/ شهر بوی گل میداد ، دل بوی خون . ۴۱ سال پیش ، ۳۷۰ شهید برای یک شهر آوردند . مادران...

آستانه پایین تحمل جامعه

  به گزارش مفتاح_ مریم ابراهیمی دینانی آنچه از سال ۹۸ تا کنون مشخص است ، این است که جامعه دچار خشم فروخورده شده است.گران...

بگذارید شیطان کار خودش را بکند

به گزارش مفتاح-مریم ابراهیمی دینانی/ دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، فیلسوف و اندیشمند کشورمان جمله زیبایی گفتند که آدمی...

به بهانه سالگرد شهادت شهید مصطفی چمران

مثل چمران بمیرید

به گزارش مفتاح- منیره فهامی/ «چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و...