یادداشت اختصاصی «حنیف غفاری»، کارشناس مسائل بین‌الملل:

عطش به توافق ابطال پذیر

اکنون، حتی اگر بر فرض محال، خروجی مذاکرات وین همان “بازگشت کامل آمریکا به برجام” باشد، باید بپذیریم که این ت...