جزئیات دیگری از توافقات حوضه زاینده‌رود در جریان سفر وزرای کشور و نیرو به اصفهان

تسهیل اجرای سریع تر سه پروژه‌ تأمین آب استان، مهمترین توافقات نشست وزرای نیرو و...

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان، تأمین مالی و توافق به منظور اجرای هرچه سریعتر پروژه های تأمین آب اصفهان را ا...