تشییع باشکوه خادم الرضا

تشییع باشکوه رئیس جمهور شهید سید ابراهیم رئیسی، خادم الرضا در میان خیل عطیم دوستداران و عاشقان امام رضا

باورهای غلط در مورد اعتیاد

به گزارش مفتاح، آنچه امروز جامعه و جوانان را تهدید می کند باورهای غلط در باره مواد مخدر است. باورهایی که می تواند سالها...