بر اساس تحقیقات دکتر مارک لئونارد مدیر شورای روابط خارجی اروپا

نقش ژئو اکونومی در اقتصاد جهانی

احمدرضا دلیران فیروز تحلیلگر راهبردی سیاست و عضو هیئت مدیره پژوهشکده مطالعات راهبردی فلسطین در صورت عدم وجود رهبری موثر...

پژوهشگر گلف و دبیر کمیته تحقیق و پژوهش فدراسیون گلف ایران:

۱۳ قانون آداب و معاشرت خوب گلف

بازگردانی از احمدرضا دلیران فیروز دبیر انجمن وودبال ایران و دبیر کمیته تحقیق و پژوهش و عضو شورای اطلاع رسانی و بین الملل...

تحلیل مؤسسه سلطنتی روابط بین‌ المللی چتم هاوس انگلستان

دیپلماسی اقتصادی در عصر قدرت های بزرگ

بازگردانی از احمدرضا دلیران فیروز تحلیلگر راهبردی سیاست و عضو هیئت مدیره پژوهشکده مطالعات راهبردی فلسطین/زهرا مراوندی کا...

احمدرضا دلیران فیروز دبیر کمیته تحقیق و پژوهش فدراسیون گلف:

مشاهیر گلف/آنیکا سورنستام

بازگردانی از احمدرضا دلیران فیروز دبیر انجمن وودبال ایران و دبیر کمیته تحقیق و پژوهش و عضو شورای اطلاع رسانی و بین الملل...

احمدرضا دلیران فیروز دبیر کمیته تحقیق و پژوهش فدراسیون گلف:

درسی که هر گلف باز باید یاد بگیرد

بازگردانی از احمدرضا دلیران فیروز دبیر انجمن وودبال ایران و دبیر کمیته تحقیق و پژوهش و عضو شورای اطلاع رسانی و بین الملل...

به قلم احمدرضا دلیران فیروز:

انقلاب اسلامی و اهمیت دیپلماسی عمومی

احمدرضا دلیران فیروز عضو هیئت مدیره پژوهشکده مطالعات راهبردی فلسطین و عضو شورای سیاستگذاری ماهنامه بین المللی دیپلماسی/ا...