مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در مراسم بدرقه اولین گروه بازنشستگان اعزامی به سفر زیارتی مشهد مقدس خب

سازمان تامین اجتماعی دیگر آینده فروشی نخواهد کرد/ وصول ۴۹ هزار میلیارد تومان منا...

  به‌گزارش پایگاه خبری مفتاح وبه نقل از روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در مراسم بدرقه ا...