سلسله افتتاحیه های "عید تا عید" شهرداری اصفهان؛

افتتاح 70 پروژه شهری در اصفهان

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان از برگزاری 70 افتتاحیه شهری در حوزه های مختلف در فاصله عید قربان تا غدیر...