بقیع؛ بهشتی گمشده در خاک

خبرنگار مفتاح نیوز/منیره فهامی: وارد مدینه که می شوی نزدیک مسجدالنبی جایی است که از روزگاری دور به خاطر گستردگی زمین و گ...

جامعه، خسته از افکار میرسلیمی

حالتی که ما را از انسانیت افت می‌دهد. وضع مالی‌مان هم خوب است ولی انسانیت‌مان افت کرده است چون خشم، نفرت، کینه، حسد، احس...