اینجا همه امام رضایی هستند

به گزارش خبرنگار مفتاح؛منیره فهامی/ صدای مداحی فضا را پر کرده است و جمعیت زیادی دورتادور جایگاه ایستاده‌اند.اینجا گذر چه...