گفت و گو با رییس دانشگاه معارف قرآن و عترت

جای خالی طرح‌های جدید قرآنی در رسانه

به گزارش مفتاح- منیره فهامی/ دغدغه؛انجام کار فرهنگی. هدف؛قدم برداشتن در مسیر حق و اهل‌بیت. اگر دغدغه و هدفت مشخص باشد هی...