رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تبیین کرد:

حکمرانی؛ چیستی، ابعاد و شاخص‌ها

نشست علمی «حکمرانی؛ چیستی، ابعاد و شاخص‌ها» به همت معاونت پژوهش و پژوهشکده الهیات و خانواده این دفتر تبلیغات اسلامی اصفه...