مسابقه دوچرخه سواران اوتیسمی

سارا گلزاری/در زمانی که به بیماران خاص و کم توان اوتیسم کم توجهی می شود هستند کسانی که هنوز هم روحیه جوانمردی و انسانیت...