رقابت در صنعت تجهیزات گلف

بازگردانی از احمدرضا دلیران فیروز دبیر و عضو هیئت رئیسه انجمن وودبال ایران و دبیر کمیته تحقیق و پژوهش و عضو شورای اطلاع...