کشف 30 ماینر در یک کارگاه

 فرمانده انتظامي شهرستان "اصفهان " از کشف 30 دستگاه ماينر توليد ارز ديجيتال به ارزش 10 ميليارد ريال خبر داد.