یک مقام آگاه در شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: ژاپنی ها دوباره مشتری نفت خام ایران شدند

خرید نفت ژاپن از ایران آغاز شد

به گزارش مفتاح به نقل از خبرگزاری ام سی دسیلی یک مقام آگاه در شرکت ملی نفت ایران در گفت وگو با این رسانه از ازسرگیری وار...