مهدی میراشرفی خبر داد:

مصوبه ترخیص خودرو 4 ماه اعتبار دارد

رییس کل گمرک کشور با بیان این‌که ترخیص خودروها از هفته آینده شروع خواهد شد، مصوبه هیات وزیران برای ترخیص خودروها را دارا...

مدیرکل گمرک شهید باهنر بندرعباس گفت:

۳۴۶۰ خودرو در صف ترخیص از گمرک 

تعداد ۳۴۶۰ خودرو در این گمرک در انتظار ترخیص هستند که از زمانی هم که متوجه شده‌اند قرار است خودروهای موجود ترخیص شوند اح...