بدنبال توقیف کانال خبری شفافیت متعلق به ماهنامه شفافيت دیروز توسط مقام قضایی

شفافیت آزاد شد

به گزارش خبرنگار مفتاح نیوز؛ شش ماه گذشته پرونده ای با موضوعات مختلف کیفری در محاکم قضایی علیه مدیرمسئول پایگاه خبری شفا...

احمدرضا دلیران فیروز معاون امور جوانان انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران:

توسعه ورزش به کاهش آسیب های اجتماعی می انجامد

به گزارش مفتاح نیوز؛ احمدرضا دلیران فیروز معاون امور جوانان انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران در مصاحبه اختصاصی با مفتاح نی...

بدنبال تشکیل دادگاه پرونده سیاسی مطبوعاتی مدیرمسئول رسانه شفافیت

گردن شفافیت زیر تیغ عدالت

وکیل متهم در ادامه دفاعیات خود مطالبی را گفت از جمله اینکه دراین جلسه موکل اینجانب در مقام متهم حاضر شده شکایت 18 شخصیت...

در پی فرا رسیدن زمان انتخابات هیات مدیره و بازرسان مرکز وکلای قوه قضاییه در استانها

شیوه نامه تبلیغات نامزدهای انتخابات هیأت مدیره

به گزارش خبرنگار مفتاح نیوز و به نقل از سایت مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛ انتخابات هیأت مدیره های...