مدیر عامل هلدینگ پترو پالایش اصفهان دردیداربانماینده عالی دولت دراستان اصفهان عنوان کرد:

با تکمیل طرح انتقال آب به اصفهان، آب مورد نیاز صنایع همجوار را تامین خواهیم کرد/...

مدیر عامل هلدینگ پترو پالایش اصفهان درحاشیه نشست ویژه ای که به منظور بررسی طرح های آبی اصفهان با حضور نماینده عالی دولت...

مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان درنخستین کنفرانس مدیریت دانش شرکت های پالایش نفت کشور عنوان کرد:

تا  پایان سال ۱۴۰۳ به رتبه چهارم بلوغ سازمانی خواهیم رسید

مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان ،در این آئین و دربین مدیران دانش شرکت های پالایش نفت ایران با اشاره به اینکه به دنبال...