رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان تیران و کرون خبر داد؛

آغاز ساخت فاز دوم طرح نهضت ملی مسکن تیران

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان تیران و کرون با بیان اینکه فاز اول ساخت طرح نهضت ملی مسکن تیران در مرحله سفت‌کاری قرار...