9:20 1401/09/02
 
 
به گزارش مفتاح،  معاون فرهنگی شهردار اصفهان گفت: مادرانی که فرزند سوم شان در سال 1400 متولد شده می توانند با دریافت کارت منزلت، روزانه از دو تراکنش نیم بها برای اتوبوس های شهری و مترو و همچنین خدمات تفریحی شهرداری  استفاده کنند.

مجتبی شاهمرادی افزود: مادران می توانند با مراجعه به سامانه صدور کارت منزلت ثبت نام و کارت منزلت را دریافت کنند و از خدمات این کارت بهره مند شوند.

وی گفت: این افراد می توانند از طریق اداره مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری برای ثبت نام اقدام کنند.

در ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به ایجاد سامانه برخط برای معرفی و صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند یا بیشتر اقدام نماید.

مدت اعتبار این شناسه ده سال است و در صورت تولد فرزندان بعدی به مدت پنج سال تمدید خواهد شد و دستگاه‌های ذیربط موظفند اقدامات ذیل را برای دارندگان کارت مزبور به همراه اعضای خانواده انجام دهند:
الف - نیم‌بها بودن ورودی کلیه اماکن و بناهای تاریخی - فرهنگی و موزه‌های تابعه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
ب - نیم‌بها بودن خدمات حمل و نقل عمومی شهری و تعرفه‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
پ - نیم‌بها بودن بلیط سینماها هر ماه یکبار
ت - تخفیف بیست درصدی دوره‌های آموزشی،‌ تربیتی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای استفاده فرزندان
تبصره - شمول حکم این ماده در بخش غیر دولتی مشروط به پیش بینی جبران هزینه ‌ آن در قانون بودجه سنواتی میباشد.

 
 
 

مطالب پیشنهادی