19:03 1400/12/03

دکتر محمدعلی شجاعی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان امور اراضی کشور از سند دار کردن کلیه اراضی کشاورزی تا پایان دولت سیزدهم خبر داد که کاری زمین مانده در ۴۰ سال اخیر است و از از لزوم اصلاح قوانین مرتبط خبر داد. /مفتاح نیوز

 

لینک مصاحبه در خبرگزاری تسنیم:

تمام اراضی کشاورزی‌ در دولت سیزدهم سنددار می‌شوند

 

مطالب پیشنهادی