امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان:

سه شنبه و چهارشنبه ناژوان مسدود است

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: همه راه های اصلی منتهی به مجموعه ناژوان روزهای سه شنبه و چهارشنبه برای پیشگیری از وقوع حوا...