امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

شب لیلة الرغائب چه شبی است؟

  *لیلة الرغائب چگونه شبی است؟    به گزارش مفتاح/ کلمهٔ «رغائب» جمع «رغیبه» به معنای چیزی که مورد رغبت و میل است و نیز ب...

گردن شفافیت زیر تیغ عدالت

وکیل متهم در ادامه دفاعیات خود مطالبی را گفت از جمله اینکه دراین جلسه موکل اینجانب در مقام متهم حاضر شده شکایت 18 شخصیت...