امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

بدنبال تذکر به دکتر سعیدی پیرامون شبهه در مدرک تحصیلی وی

قانون فصل الخطاب است

انتخابات ویترین دموکراسی در هر کشور است و این ویترین هرچه شفاف تر و کامل تر میتواند ضمن خودنمایی در عرصه جهانی و بروز شا...

در پی فرا رسیدن زمان انتخابات هیات مدیره و بازرسان مرکز وکلای قوه قضاییه در استانها

شیوه نامه تبلیغات نامزدهای انتخابات هیأت مدیره

به گزارش خبرنگار مفتاح نیوز و به نقل از سایت مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛ انتخابات هیأت مدیره های...