امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

قدم زنان در خیابان های شهر

آهای مردم: کتاب گران شد

مفتاح/ از دروازه دولت که به سمت میدان انقلاب می روی شوق چهارباغ همیشگی و یادآوری خاطرات و نمای شیرین گذشته سر ذوقت می آو...