8:22 1402/08/09

به گزارش پایگاه خبری مفتاح، سردار" محمدرضا هاشمی فر" در حاشیه مراسم الحاق 23 دستگاه خودروی جدید به ناوگان خودرویی مجموعه فرماندهی انتظامی استان اصفهان بیان داشت: در راستای تحقق امنیت پایدار در سطح استان با تاکید بر طرح امنیت محله محور و با رویکرد برخورد قاطع و جدی با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی و مقابله با مجرمان در همه سطوح،  به صورت رسمی 23 دستگاه خودروی جدید به ناوگان خودرویی مجموعه فرماندهی انتظامی استان اصفهان الحاق شد.

مطالب پیشنهادی