احمدرضا دلیران فیروز مشاور عالی و رئیس کمیته مسابقات و امور بین الملل هیئت گلف استان اصفهان:

گلف مظهر گردشگری ورزشی است

توسعه گلف، مینی گلف، وودبال، کروکت و بهکاپ شاخصه های جذب گردشگر را افزایش میدهد. احمدرضا دلیران فیروز پژوهشگر گلف، مشاور...

در پی رسیدگی به جرایم تولیدکننده متقلب دارو کودکان و نوزادان و عدم صدور محکومیت قطعی وی:

اختصاصی/جولان دادن تولیدکننده غیرقانونی دارو زیر چتر حمایتی اطاله دادرسی

 به گزارش مفتاح، طی رسانه ای شدن بازار داغ توزیع غیرقانونی دارو و تخلفاتی بابت اجاره دفترچه بیمه و سوءاستفاده از آن کاشف...