چطور حرفه ای شنا کنیم

 به گزارش پایگاه خبری مفتاح، سمیرا کاظم زاده، نایب رییس بسیج ورزشکاران سپاه امام علی تهران در خصوص اینکه چطور حرفه ای شن...