معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

انجام تست کرونا از امروز در اصفهان

  به گزارش مفتاح، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دیشب با حضور در استودیوی خبر ساعت 20 شبکه اصفهان، از انجام تست ک...