عارضه یابی مسئله کنکور سراسری

در حال حاضر نظام سنجش و پذیرش و روال کنونی برگزاری کنکور با مسائل و چالش هایی مواجه است. به منظور مرتفع نمودن این چالش ه...

کرونای انگلیسی و کنکور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشوری مفتاح نیوز‌‌‌؛ با توجه به شرایط حاکم بر کشور ناشی از کرونا و هشدارهای وزیر محترم بهداش...

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

انجام تست کرونا از امروز در اصفهان

  به گزارش مفتاح، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دیشب با حضور در استودیوی خبر ساعت 20 شبکه اصفهان، از انجام تست ک...