سدهای تهران در خشکسالی

باتوجه به بارش کم در سال گذشته و ادامه ی این روند در سال جدید باعث بحران شدید آب برای کشور شده است. به گزارش مفتاح نیوز...

آغاز جنبش تردد سبز در میلان

کلانشهر میلان در ایتالیا یکی از نقاط کشور با بیشترین مالکیت خودرو در قاره اروپا به شمار می‌رود که همین امر آلودگی ترافیک...