به گزارش مفتاح نیوز ؛ طی حکمی از سوی دکتر علی کیهانیان دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی، حسین صادق زاده پوده به عنوان د...