بررسی گفتمان ژئوپليتيک در آسيای میانه

خرس روسیه و اژدهای چینی

احمدرضا دلیران فیروز عضو هیئت مدیره پژوهشکده مطالعات راهبردی فلسطین و دبیر شورای سیاستگذاری ماهنامه بین المللی دیپلماسی/...

احمدرضا دلیران فیروز تحلیلگر راهبردی سیاست و عضو هیئت مدیره پژهشکده مطالعات راهبردی فلسطین

بررسی تاثیر زمینه جغرافیایی در تصمیم گیری رای دهندگان(جغرافیای انتخابات)

 احمدرضا دلیران فیروز تحلیلگر راهبردی سیاست و عضو هیئت مدیره پژهشکده مطالعات راهبردی فلسطین جغرافیای انتخاباتی زیرمجموعه...

بر اساس تحقیقات دکتر مارک لئونارد مدیر شورای روابط خارجی اروپا

نقش ژئو اکونومی در اقتصاد جهانی

احمدرضا دلیران فیروز تحلیلگر راهبردی سیاست و عضو هیئت مدیره پژوهشکده مطالعات راهبردی فلسطین در صورت عدم وجود رهبری موثر...

پژوهشگر گلف و دبیر کمیته تحقیق و پژوهش فدراسیون گلف ایران:

۱۳ قانون آداب و معاشرت خوب گلف

بازگردانی از احمدرضا دلیران فیروز دبیر انجمن وودبال ایران و دبیر کمیته تحقیق و پژوهش و عضو شورای اطلاع رسانی و بین الملل...

تحلیل مؤسسه سلطنتی روابط بین‌ المللی چتم هاوس انگلستان

دیپلماسی اقتصادی در عصر قدرت های بزرگ

بازگردانی از احمدرضا دلیران فیروز تحلیلگر راهبردی سیاست و عضو هیئت مدیره پژوهشکده مطالعات راهبردی فلسطین/زهرا مراوندی کا...

احمدرضا دلیران فیروز دبیر کمیته تحقیق و پژوهش فدراسیون گلف:

مشاهیر گلف/آنیکا سورنستام

بازگردانی از احمدرضا دلیران فیروز دبیر انجمن وودبال ایران و دبیر کمیته تحقیق و پژوهش و عضو شورای اطلاع رسانی و بین الملل...