حیات رسانه امروز در گرو تحول

آنچه به نظر می رسد برخی از رسانه های رسمی -روزنامه ها و خبرگزاری ها- به دلیل فشارهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی دچار ضعف عم...

منفی 18, قربانیان بی دفاع

مفتاح: تنبیه بدنی دانش آموزان و کودکان ریشه در افکار غلط و ناصحیح اولیا و مربیانی دارد که از قدیم به ذهن افراد تزریق شده...

مدیریت به سبک «اینجا»

ایجاد پردیس هنر و ساخت  بزرگترین آمفی تئاتر روباز کشور و گذرهای متعدد و طراحی هایی چون دالان بهشت، فرش گل، برج آب و بوست...