نقش کم رنگ ستاد مدیریت بحران

  به گزارش مفتاح- مریم ابراهیمی دینانی/ هر کشور در هر دوره ای ممکن است با مخاطراتی مواجه شود و استان های آن را درگیر کند...

تشییع ۳۷۰ شهید در ۲۵ آبانماه ۶۱ ؛

قسم به رستاخیز اصفهان

به گزارش مفتاح- مریم ابراهیمی دینانی/ شهر بوی گل میداد ، دل بوی خون . ۴۱ سال پیش ، ۳۷۰ شهید برای یک شهر آوردند . مادران...