دبیر کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری:

آغاز اجرای احکام معوقه علیه تخلفات اراضی کشاورزی از تهران

دکتر شجاعی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی کشور: احکامی که بیش از یک دهه معطل مانده در خصوص تخریب ویلاه...