در پی فرا رسیدن زمان انتخابات هیات مدیره و بازرسان مرکز وکلای قوه قضاییه در استانها

شیوه نامه تبلیغات نامزدهای انتخابات هیأت مدیره

به گزارش خبرنگار مفتاح نیوز و به نقل از سایت مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛ انتخابات هیأت مدیره های...

روزنامه قانون مجرم شناخته شد

سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: روزنامه قانون به اتهام نقض مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجرم شناخته شد و هیات منصفه...