تفاوت فلسفه اسلامی و غربی

به گزارش مفتاح، آیت الله سیدحسن مصطفوی، استاد برجسته فلسفه اسلامی در همایش ملی «فلسفه مضاف» که در حوزه علمیه امام رضا (ع...