معاون بهزیستی استان اعلام کرد:

وجود ۸ هزار زن معتاد در اصفهان

معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان با بیان این که حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار نفر مصرف کننده مواد مخدر در استان وجود دارد، گفت:...

در محل سابق نمایشگاه های بین المللی اصفهان چه می گذرد؟

تزریق واکسن کووید 19 برای همه

حدود ساعت 12ظهر به نمایشگاه پل شهرستان مراجعه کردم، اما برخلاف همیشه این بار در نمایشگاه سابق بین المللی اصفهان خبری از...