پای آب به زیر زمین نرسید

امسال یکی از پرباران‌ترین سال‌های آبی برای کشور بود و در بهار امسال شاهد بارندگی‌های قابل توجه برای اکثر استان‌ها بودیم.