مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان وبلوچستان:

220 روستای سیستان و بلوچستان برق ندارد

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گفت: در حال حاضر ۲۲۰ روستای این استان برق ندارد.