عمق محرومیت در روستاهای مرزی خراسان جنوبی؛ 

اینجا کم‌آبی خودنمایی می‌کند

به گزارش مفتاح، در گوشه‌ای از استان خراسان جنوبی روستاهایی وجود دارد که در فاصله ۲۰کیلومتری با مرز قرار دارد اما ساکنان...