مهدی شانجانی/ساراگلزاری

گلف و سلامتی

ورزش گلف یک تفریح سرگرم کننده مثل باغبانی است و می تواند روش مناسبی برای سوزاندن کالری و حفظ تناسب اندام باشد. به گزارش...

فشندک نگین سبز طالقان

به گزارش مفتاح نیوز؛ فشندک یکی از روستاهای پایین طالقان است که حدود 320 خانوار را درخود جای داده است.این روستا به عنوان...