10:59 1401/04/12

به گزارش مفتاح وبه نقل از  روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، محمدعلی رمضانی با اشاره به سفر دو روزه به استان اصفهان در زمینه ارزیابی عملکرد امنای استان اصفهان اظهار داشت: این سفر در راستای اجرای راهبرد رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در حوزه استفاده از امنا برای اداره موقوفات انجام شد.


وی با بیان اینکه سال گذشته جلسه‌ای را با روسای ادارات اوقاف و امور خیریه استان اصفهان داشتیم و فرایند انتخاب امنا را توضیح داده و در این زمینه بحث و گفت‌وگو کردیم، ادامه داد: فرایندهای اجرایی اعلام شد و طی سفر دو روزه نسبت به ارزیابی عملکرد امنای شهرستانهای استان اصفهان اقدام کردیم.


مدیرکل امور امنا و متولیان سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه در برخی از ادارات اجرایی استان اصفهان امنا به درستی انتخاب و عملکرد خوبی داشتند، افزود: این در حالی است که برخی از ادارات اجرایی در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و نیاز به بازنگری در انتخاب امنا دارند.


وی گفت: برخی از امنا توانایی نداشته و از توانایی برخی از امنا نیز به خوبی استفاده نشده بود، ضروری است در این زمینه دوره‌های کارآموزی برگزار شود.
رمضانی تصریح کرد: با توجه به کمبود منابع انسانی در اوقاف و امور خیریه امناها ظرفیت‌های مناسب و بازوی اجرایی خوبی برای روسای ادارات هستند که باید به خوبی از آنها استفاده شود.


وی با بیان اینکه امانتداری شاخص‌ترین ویژگی برای انتخاب هیئت امنا است، اضافه کرد: دیگر ویژگی‌ها را می توان در دوره کارآموزی به امنا آموزش داد، باید توجه داشت که بر اساس مصوبات موجود حداقل سن یک امین باید 25 سال باشد.


مدیرکل امور امنا و متولیان سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه برای هر بلوک باید بین سه تا پنج نفر امنا تعیین شود، ابراز داشت: استان اصفهان دارای 40 بلوک است که البته باید برخی از آنها ادغام و برخی به چند بلوک تقسیم شود.
وی گفت: بنا نیست امنا به یکباره همه مسئولیت را بر عهده بگیرند، بلکه باید گام به گام ورود کنند زیر نظر رئیس اداره اجرایی و در قالب چارچوب‌های تعیین شده عمل کنند.
رمضانی گفت: تربیت امنا در واقع سرمایه‌گذاری نیروی انسانی است که میتواند در آینده کمک قابل توجهی به ادارات اوقاف باشد.

مطالب پیشنهادی