16:22 1402/01/07
 
   
به گزارش مفتاح، مدیرکل امورمالیاتی استان اصفهان ضمن عرض تبریک فرارسیدن سال نو وبهار طبیعت وحلول ماه مبارک رمضان وآرزوی بهره برداری معنوی از فیوضات معنوی این ماه پراز خیر وبرکت بیان کرد:  مجموع عوارض واریزی ارزش افزوده به حساب شهرداری ها ، دهیاری ها وفرمانداری های سطح استان اصفهان در سال1401 هفت هزار و دویست و چهل و هشت میلیارد تومان میباشد که به تفکیک به 113 شهرداری در سطح استان، 849 دهیاری و 24 فرمانداری استان اختصاص یافته است.

آقای مزیکی با اشاره به اهمیت منابع پایدار برای شهرداریها و دهیاریها و نقش منبع درآمدی عوارض مالیات بر ارزش افزوده در توسعه مدیریت شهری که باعث تحولات بسیار در سطح شهرها و دهیاریها میگردد، افزود: افزایش 55 درصدی عوارض مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال گذشته قابل توجه میباشد که فزایش عوارض تخصیصی ارزش افزوده نشان دهنده این است که عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در عملکرد خود با توجه به ویژگیها و اهداف تعیین شده موفق بوده است.

ایشان باتشکر از فعالان اقتصادی که در سال 1401 نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود در مواعد زمانی مشخص شده اقدام نمودند بیان داشتند سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود.
 

مطالب پیشنهادی