محمدرضا کاظمی/در حالیکه موج چهارم کرونا فراگیر و ستاد مقابله با این بیماری تمام مراکز استان ها را قرمز اعلام کرده اما مسابقات ورزشی آن هم با حجم گسترده نیروی انسانی همچنان برگزار می شود. 

به نظر می رسد تعدد مراکز تصمیم گیری و نبود وحدت رویه و اقتدار در تصمیم گیری، شرایطی فراهم کرده تا فعالیت های ورزشی به صورت موردی و باری به هر جهت انجام گیرد.

از یک سو فرمان تعطیلی باشگاههای ورزشی صادر می شود و از سوی دیگر ممانعتی در برگزاری مسابقات چند صد نفری صورت نمی گیرد. این تضاد و تناقض نمونه روشنی است از تصمیمات جزیره ای و بی حساب و کتاب در عرصه ورزش کشور و ستاد مبارزه با کرونا که ظاهرا هر کدام ساز خود را می زنند و کار خود را می کنند.در همین راستا دکتر نوروزی رییس فدراسیون پزشکی ورزشی اعلام کرده، تصمیم گیری در ارتباط با فعالیت های ورزشی بر عهده وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کروناست. به نظر می رسد وی نیز از تصمیم گیری های متناقض ستاد مربوطه به ستوه آمده و علاقه ای به مداخله در امور ستاد یادشده ندارد. 

این در حالی است که پیش از وی و زمانی که فدراسیون با سرپرست اداره می شد دکتر مسجدی در ارتباط با مسائل مربوط به برگزاری یا عدم برگزاری مسابقات و تعطیلی باشگاهها اعمال نظر می کرد.

به هر حال این سیاست یک بام و هوای ستاد مبارزه با کرونا در ورزش کشور کماکان ادامه دارد و تکلیف روشن نیست که آیا اجتماع ورزشکاران موجب شیوع بیشتر کرونا می شود یا این اتفاق به مصلحت اتفاق می افتد. 

همانطور که اجازه داده شد میلیون ها نفر در ایام نوروز به سفر بروند و سپس نوید موج چهارم کرونا را دادند. از یک طرف کلیه فعالیت های ورزشی باشگاهها با حداقل اعضا در تهران ممنوع می شود و از طرف دیگر دستور برگزاری مسابقات کشتی نوجوانان با اجتماع صدها ورزشکار و دهها نفر از عوامل اجرایی در شهرهای مختلف صادر می شود. مجوز برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی کشور و رقابت های فیتنس کشور در مکان مسقف و بسته را صادر می کنند بی آنکه پیامدهای احتمالی ابتلای ورزشکاران و عموامل اجرایی در نظر گرفته شود.

با این سیاست یک بام و دو هوا و اتخاذ تصمیمات متناقض از سوی مسئولین ذیربط تنها باید دست به دعا بود که آتش بیماری مرموز و جهش یافته کرونا به جان ورزشکاران و عوامل اجرایی نیفتد./مفتاح نیوز

 

مطالب پیشنهادی