15:55 1400/10/13
به گزارش مفتاح و به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان همچون تصادفات ساختگی، بسیاری از موارد خودزنی که با ادعای نزاع و درگیری انجام می‌شود، توسط کارشناسان با تجربه پزشکی قانونی قابل تشخیص است آنچنان که در هشت ماهه امسال 602 مورد خودزنی در ادارات پزشکی قانونی استان اصفهان تشخیص و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.
شناسایی 26 تصادف ساختگی

با توجه به اینکه در موارد خودزنی و تصادفات ساختگی هدف این افراد ، عمدتا دریافت دیه یا ارش و جبران خسارت آسیب های ادعایی است، به لحاظ اینکه در بسیاری از موارد کارشناسان خبره پزشکی قانونی قادر به تشخیص خودزنی از دیگرزنی هستند، افرادی که اقدام به خودزنی می‌کنند در بیشتر موارد نه تنها از آسیب رساندن به خود سودی نمی‌برند بلکه با مشکلات قانونی و قضایی نیز روبرو خواهند شد.

لازم به ذکر است آسیب‌هایی از این دست ممکن است محصول خودزنی (ایجاد آسیب بدون هیچ گونه درگیری و حادثه) یا محصول تلفیقی از نزاع و خودزنی (افزایش صدمات متعاقب منازعه و درگیری) باشد که در بیشتر موارد توسط کارشناسان پزشکی قانونی تشخیص و شناسائی می شوند و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی می شوند.

همچنین شناسائی 26 تصادفات ساختگی در هشت ماهه امسال در ادارات پزشکی قانونی استان اصفهان نشان از دقت و صراحت در صدور نظرات پزشکی قانونی است.

مطالب پیشنهادی