9:35 1401/12/11

به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری مفتاح- زهره سادات کاظمی/  بوی اسفند پیچیده بود توی محله. رد بو را که می گرفتی می رسیدی به دبستان دخترانه. هر بار وقتی از این کوچه می‌گذشتم صدای هیاهوی بچه ها بود که به گوش می‌رسید، هیاهوی شادی  وبازی بچه ها وسط حیاط مدرسه. جیق و هورای دخترکان معصوم  آدم را به وجد می‌آورد.  اما این بار انگار حیاط مدرسه حال وهوایش عوض شده بود. در مدرسه نیمه باز بود، وقتی وارد میشوم حیاط پر از بچه‌هایی است که منظم توی حیاط ایستاده‌اند و منتظر.  دخترها با روپوش های همرنگ و مقنعه های صورتی توی صف ایستاده اند، منظم تر از همیشه.  همیشه صف می بستند اما این بار صفت بستن آنها معنای دیگری داشت.  شیطنت‌های همیشگی داخل صف، هل دادن‌ها و قد کشیدن هایشان برای  اینکه که جلو را بهتر ببینند، معنای دیگری داشت.

دخترک وسط صف مقنعه دوستش را می کشد تا سرش پایین بیاید، برای آنکه بتوانند بهتر مردان سرمه‌ای پوش را ببیند.  آن دیگری انگار تغییر کرده است، دستش را توی دهانش گذاشته و به چیزی خیره مانده است. چند نفر هم هم‌همهه می کنند و خانم مربی در میان صف راه می رود و به بچه ها تذکر می‌دهد که آرام باشند.

" همه می توانید آن پرچم را ببینید" این جمله را ناظم با تحکمی خاص می گوید.  این بار نظم بچه ها بیشتر می شود. همه ایستاده اند و صدای زیبایی که درحیاط مدرسه پخش شده بود دوباره تکرار می‌شود. صلوات خاصه همه را میخکوب می‌کند.

دست مردان سرمه ای پوش می رود روی سینه ها و مربی ها هم. بچه ها را هم همین کار را میکنند. دست ها میرود روی قفسه سینه سمت چپ.  بچه ها تلاش می کنند آن را بخوانند حتی دست و پا شکسته. مربی ها تقریباً اشک هایشان سرازیر است و بعضی دختر بچه‌ها هم، آنها که درک بیشتری از پرچم و خادم امام رضا دارند، اشک هایشان روی گونه‌های کوچکشان قل میخورد.

 بوی اسفند و معنویت در آن فضا موج می زند و همه جا را پر کرده. انگار نسیمی دل‌ها را تکان داده است و دستی مهربان روی سرهمه است.

خادمی شروع می کند. " ای صفای قلب زارم هر چه دارم از تو دارم    تا قیامت ای رضا جان سر ز کویت بر ندارم ."  این متن همیشگی همه را میبرد وسط صحنه انقلاب.  وقتی خادمان امام رضا جاروکشان مراسم اجرا می کنند و صحن به صحن می روند. 

صف اول با اشاره ناظم راه می افتد. دخترکان حالا جلو می آیند و پرچمی که روی دست خادم امام رضاست را لمس می کنند. کسی فکرش را نمی کرد دختر بچه هایی شلوغ مدرسه امروز اینقدر منقلب بشوند و بتوانند با مراسم ارتباط بگیرند. کمی که جلو می روند دست نوشته هایشان وآارزوهایشان را که نوشته اند را می اندازند در صندوق و مطمئن ازلطف امام رضا هستند. فضا نورانی است و حضور یک نیروی مافوق طبیعی و امامی رئوف را می شد خوب لمس کرد.  

 

ارتباط معنوی قوی دانش آموزان با حضرت رضا (ع)

اجرای مراسم پرچم گردانی در دبستان های اصفهان کار خلاقانه ای است که کانون خادمیاری قران وعترت رقم می زند. داستان به ارتباط کانون خادمیاری وآموزش وپروش می رسد و رابطه شروع می شود. لیلی کریمی رابط قرآنی کانون خادمیاری ناحیه 4 آموزش وپرورش  که پیگیر برگزاری مراسم پرچم گردانی در مدارس است، از استقبال شدید مدارس از این مراسم می گوید: وقتی شروع کردیم فکرش را نمی کردیم بتوانیم مراسم باشکوهی داشته باشیم. همه اول گفتند از دبیرستان شروع کنید اما ما نظرمان مخالف بود. امروز اما  مدارس زیادی در نوبت هستند و در هر چهارشنبه برنامه ای 40 دقیقه ای در مدارس و مقطع دبستان برگزار می شود.

او با اشاره به اینکه چهارشنبه های امام رضایی تا کنون در 16 مدرسه برگزار شده است، اضافه می کند:  دانش آموزان عرض ادب ویژه ای به امام رضا داشتند و مدارسی هم که دچار مشکلاتی بودند و دانش آموزان خواسته های مختلفی داشتند با حضور پرچم و به برکت علی ابن موسی الرضا بنا به گفته مدیران، مشکلات آنها برطرف شده است.

 

او از دلنوشته های بسیار زیبای دانش آموزان با امام رئوف می گوید و از اینکه دانش آموزان به نیت برآورده شدن حاجاتشان دست به قلم می شوند: دانش آموزان برای امام رضا دلنوشته می نویسند و دلنوشته ها هم موجود است و انسان متحیر می شود از ارتباط عمیق بچه ها با امام رضا (ع). این بچه ها در فضای معنوی حاکم بر برنامه بسیار موثر هستند. دلنوشته ها توسط خدام خوناده می شود و تلاش می شود تا نیازهایی بچه ها برطرف شود.

به قول کریمی دلنوشته ها از خرید دوچرخه تا ازادی پدر از زندان است و دبیرخانه خدمت رضوی وخدام امام رضا تلاش می کنند با بضاعت مالی کانون ها و خیرین نیاز این دانش آموزان که در مناطق محروم اصفهان هم هستند را برطرف کنند.

کریمی در ادامه از ارتباط عمیق بچه ها با امام رضا ومراسم پرچم گردانی خاطرات زیادی دارد. خواب یکی از دانش آموزان از حضور امام رضا در یکی از مدارس، نقطه قوتی برای ادامه دادن چهارشنبه های امام رضایی در مدارس شده است. 

 

مطالب پیشنهادی