به گزارش مفتاح؛ عبدالرضا اسماعیلی اظهار کرد: در شهر اصفهان دو مرکز اورژانس اجتماعی و در شهر‌های بهارستان، آران و بیدگل، کاشان، شاهین شهر، فریدونشهر، تیران و کرون، شهرضا، مبارکه، نجف اباد، برخوار، اردستان، نایین، خمینی شهر، سمیرم، فولادشهر، زرین شهر، گلپایگان و فلاورجان یک مرکز اورژانس اجتماعی درحال فعالیت هستند.

او در ادامه افزود:  در حال حاضر در ۱۹ شهر استان اصفهان مراکز اورژانس اجتماعی با حضور تیم‌های تخصصی روانشناسی و مددکاری فعالیت می‌کنند و ماهانه بین ۳۰ تا ۸۰ نفر به مراکز اورژانس اجتماعی معرفی می‌شوند و افراد تحت پوشش حمایت‌های تخصصی قرار می‌گیرند.


معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان افزود: در مراکز اورژانس اجتماعی افراد به صورت خود معرف، ارجاع از طریق مقام قضایی و مداخلات موردی تحت حمایت قرار می‌گیرند، اغلب زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب‌های اجتماعی، کودکان خیابانی، کودکان مورد آزار قرار گرفته جسمی، جنسی، روحی و اغفال شده، زنان خشونت دیده و موارد مربوط به خودکشی هستند که به مراکز اورژانس اجتماعی پناه می‌آورند.


او در ادامه با تاکید بر اینکه در این مراکز افراد خدماتی به عنوان حمایت‌های روانی اجتماعی دریافت می‌کنند، گفت: خدمات دیگر اورژانس اجتماعی شامل جلوگیری از مداخلات قضایی و انتظامی، خدمات حقوقی با توجه به آیین نامه حمایت از اطفال و نوجوانان، خدمات تخصصی به موقع و در دسترس روانشناس و مددکار در کلیه ساعات شبانه روزی، کمک هزینه‌های معیشتی، درمانی و تحصیلی به جامعه هدف، ارائه خدمات در راستای توانمندسازی دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی است.