8:29 1401/05/08

به گزارش  مفتاح وبه نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)؛ آرش کریمی سرپرست اداره هماهنگی و حمل و نقل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار داشت: در سالجاری این اداره در حوزه های ریلی، هوایی و جاده‌ای استان اصفهان نسبت به تهیه گزارش آمارنامه حمل و نقل در حوزه امکانات پایه‌ای و زیر ساخت‌ها، عملکرد بار و مسافر، تحلیل وضعیت حمل و نقل و پروژه‌ها و نقشه های مرتبط اقدام کرده است. 

 

وی با اشاره به اینکه پیگیری‌های لازم جهت صدور درخواست موافقت اصولی در خصوص تاسیس دهکده لجستیک استان اصفهان بعمل آمده است اذعان داشت: پیشنهادات سازنده در خصوص طرح جامع تحلیل تقاضا و جانمایی مراکز لجستیک در استان اصفهان ارائه شده است. 

 

سرپرست اداره هماهنگی و حمل و نقل راه و شهرسازی استان اصفهان به پیشرفت صد درصدی مطالعه امکان سنجی و تهیه طرح جامع سیستم‌های حمل و نقل هوشمند (ITS) اشاره کرد و گفت: در حال حاضر طرح جامع توسعه راههای استان اصفهان (راههای اصلی) دارای پیشرفت ۸۵ درصدی است. 

 

وی بیان داشت: با اقدامات بعمل آمده مطالعه چگونگی کاهش خسارات ناشی از تصادفات جاده ای استان اصفهان (راههای اصلی) به پیشرفت ۹۰ درصدی رسیده است همچنین طرح جامع تحلیل تقاضا و جانمایی مراکز لجستیک در استان اصفهان با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی استان و دانشگاه اصفهان دارای پیشرفت ۱۰۰ درصدی است. 

مطالب پیشنهادی