12:12 1401/07/09

به گزارش مفتاح وبه نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)، بهزاد شاهسوندی معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان  در خصوص آخرین وضعیت پروژه کمربندی جنوب غرب اصفهان با بیان اینکه این پروژه از جمله پروژه های اولویت دار این اداره‌کل است اظهار داشت: کمربندی جنوب غرب اصفهان به عنوان بخشی از رینگ چهارم استان در ایجاد ارتباط بین استان‌ها و شهرهای جنوبی و غربی کشور بسیار با اهمیت است و تکمیل و بهره‌برداری آن از خواسته‌های برحق مردمی است.  

وی افزود: محور اصفهان-شهرضا، ارتباط شهر اصفهان با مناطق جنوبی کشور (از قبیل شیراز و یاسوج) و محور آزادراه ذوب آهن، ارتباط اصفهان با مناطق جنوب غرب کشور (مثل زرین شهر و شهرکرد) را برقرار می‌کند لذا احداث کمربندی جنوب غرب اصفهان در تسهیل ارتباط بین این دو منطقه بسیار حائز اهمیت است.  

 معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه از این پروژه بعنوان پازل بزرگ یاد می‌شود اذعان داشت: طول این مسیر که محور اصفهان- شهرضا وکمربندی شرقی اصفهان را به آزادراه ذوب آهن متصل می‌کند جمعاً ۱۷ کیلومتر است.  

وی در خصوص نقطه شروع کمربندی جنوب غرب اصفهان بیان داشت: این پروژه از محل پل راهداران (تقاطع غیرهمسطح) در محور اصفهان-شیراز، حد واسط مجتمع مسکونی شهرک سپاهان شهر و منطقه پادگان نظامی سپاه شروع می‌شود و پس از تقاطع با محور ابریشم-آبنیل به محور آزادراه ذوب آهن در محل تقاطع کلیشاد خاتمه می‌یابد.  

 شاهسوندی خاطرنشان کرد: برای سرعت بخشی به عملیات اجرایی پروژه کمربندی جنوب غرب اصفهان، این پازل بزرگ به چهار قطعه تقسیم بندی شد که قطعه نخست آن از کیلومتر صفر تا ۱۲ (محل تقاطع با جاده ابریشم – آبنیل- مبارکه) به صورت رفت وبرگشت (۴ خطه) در سال‌های گذشته تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.  

وی اضافه کرد: قطعه دوم این پروژه، پل آبنیل در محل تقاطع محور شهر ابریشم به گردنه آبنیل واقع در کیلومتر۱۲ به همراه ترانشه برداری عظیم معروف به ترانشه آبنیل بوده که این قطعه نیز تکمیل است.  

 معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه قطعه سوم حد فاصل پل آبنیل تا پل کلیشاد واقع در کیلومتر ۱۲ الی۱۷ بوده که در سنوات گذشته اقداماتی در این قطعه انجام شده است. گفت: در حال حاضر پنج کیلومتر از کمربندی جنوب غرب (حد فاصل پل آبنیل تا پل کلیشاد) بصورت بزرگراهی در دستور کار اداره‌کل راه و شهرسازی استان است.  

 وی افزود: اکنون این بخش از پروژه با مبلغ قرارداد ۳۰ میلیارد تومان در مرحله اجرای ابنیه فنی و اجرای اساس قرار دارد و تا کنون ۱۲ میلیارد تومان هزینه شده است.  

 شاهسوندی ابراز داشت: پیش بینی می‌شود کلِ این محور در صورت آزادسازی و تامین منابع مالی در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد و مسیربازگشایی شود.  

وی خاطرنشان کرد: قطعه آخر این پروژه محل تلاقی کمربندی جنوبی اصفهان با آزادراه ذوب آهن (تقاطع غیرهمسطح کلیشاد) نیز در سنوات گذشته به بهره‌برداری رسیده است.  

 
 
 
 

مطالب پیشنهادی