10:57 1402/01/06
 
به گزارش مفتاح وبه نقل از  روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان به نقل از مدیر کل استان آمده است :از آنجایی که کمیسیون نظارت بر امور صنفی استان اصفهان نرخ زولبیا و بامیه را برای ماه مبارک رمضان ۹۰ هزار تومان در هر کیلو تعیین نموده بود لیک به جهت عدم رعایت این نرخ توسط رئیس اتحادیه واحد نامبرده پلمب گردید.

همچنین به جهت مصاحبه و نشر اکاذیب در  اعلام نرخ های غیر واقعی برای استان پرونده نامبرده نیز از این حیث به محاکم قضایی ارسال می گردد.
مختاری تاکید کرد به تمام قضات تعزیرات حکومتی در استان ابلاغ شده است نرخ اعلامی کمیسیون نظارت هر شهرستان ملاک برای اعمال در نرخ زولبیا و بامیه بوده و واحدهای صنفی که اقدام به گرانفروشی نمایند به مدت ۱۰ روز پلمپ شوند.

 
 

مطالب پیشنهادی