15:58 1401/10/13
به گزارش مفتاح وبه نقل از خبرگزاری صداوسیما، دکتر محمودوند، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه روزی نو ، شبکه رادیویی اقتصاد به طرح پیگیری پرونده حاج قاسم در مجامع بین المللی پرداخت . 

 

مشروح گفتگو به این شرح است : 

سؤال: توضیح می فرمایید که این کاری که توسط قوه قضائیه و وزارت امور خارجه دنبال می شود، به چه منظوری و در کدام محکمه قرار است پیگیری شود؟

محمودوند: امروز قوه قضائیه و کلاً روزهایی که در رابطه با این سردار عزیز تلاش می کنند در مجامع بین المللی فقط سازمان ملل نیست ما در تمام ابعاد چه حوزه رسانه چه نهضت های آزادی بخش، چه آزاد اندیشان جهاد، شرایطی را به لطف خدا ایجاد کرده اند چه در بحث قوه قضائیه و چه در بحث مجلس و کمیسیون امنیت، که ما بیاییم جا بیندازیم برای دنیای غرب که این سرباز ملی ملت ایران تماماً وجودش خدمتگذاری به جامعه جهانی بود نه به کشور ایران نه حتی به منطقه، این سردار نامی که هیچوقت خودش را فرمانده یا سردار تلقی نمی کرد و همیشه می گفت ، من سرباز هستم حقیقتاً برای اتحادیه اروپا هم یک سرباز بود برای جامعه غرب و کشورهای غربی هم یک سرباز بود.

سؤال : ماهیتاً می دانیم که کیفرخواست ها مواضع حقوقی دقیقی را می خواهند که هم خواسته باید روشن باشد و هم در عین حال جنبه های بسیار مهمی که از موضوع است بتواند به سمت احقاق حق حرکت داده شود نکته ای که وجود دارد این است که همگان می دانیم بعد از گذشت سه سال از این حادثه آنچه که توسط ترامپ انجام گرفته است یک ترور کاملاً ایان و عریان است آن هم برای یک شخصیت رسمی از یک کشور آن هم در یک سفر رسمی و روشن که پروتکل و قواعد بین المللی تعاریف روشنی دارد که تمام ملل عضو سازمان ملل متحد این را قبول دارند. چگونه الان ما وارد این دفاع شده ایم و موارد روشن و دقیق اینچنینی که جهان هم برایش اذعان داشت و دارد، می خواهیم دفاع کنیم. این مسیر چگونه است و مشخصاً بفرمایید در کدام دادگاه؟

 محمودوند: موضوع بحث پیگیری که بیشتر محکمه قانونی می شود دادگاه لاهه در اروپا که به جد پیگیر هستند منتها ما در تمام کمیسیون ها و کمیته های مهم در سازمان ملل، حتی ان جی او های  مردم نهاد، این پرونده مطرح است و در کمیسیون امنیت این بعد را ما پیگیری می کنیم و بحث صرفاً قضائی آن را کمیسیون قضائی در مجلس است.

سؤال: با توجه به اینکه موضوع در مقیاس بین المللی لازم است دنبال شود مسلماً وزارت امور خارجه و قوه قضائیه باید بتوانند با هماهنگی بالایی و یا حتی مساعدت بین المللی مجلس هم در این حوزه مهم است از طریق بین المجالس بتواند این حق را دنبال کند برای احقاق ؟

محمودوند: الان جهان اولیه ها و جهان سوم که مطرح است هم امور بین الملل که می فرمایید. بیشترین دسترسی به محاکم جهانی الان با چه کسی است، با غربی ها است، من این را تشریح می کنم، آنچه را که این سرباز واقعاً حقیقی که برای بشریت واقعاً خدمت کرد یعنی یک گروه متوحشی یک گروه افراطی که خود مقامات امریکا خود خانم کلینتون به صراحت آن موضوع زنبورهای وحشی را مطرح کرد و گفت ما ایجاد کرده ایم یعنی همین داعش، شاخه هایی مثل النصره و غیره در سوریه، این عزیز بود که با سپاه قهرمان ما یعنی نیروی خود این نیروی اهریمنی را واقعاً شکست داد و شکست این نیروی اهریمنی چه محاسنات بزرگ و دستاوردهای امنیت پایداری برای جامعه مخصوصاً اتحادیه اروپا داشت. شما بعنوان یک رسانه واقف هستید، بیشترین عملیات های تروریستی و انتحاری  به سمت اروپا بودند. با شکست این نیروی اهریمنی در واقع اروپا نجات پیدا کرد. نه فقط ایران، نه فقط سوریه نه فقط عراق و یمن. عزیزانی که بحث این سرباز ملی را مطرح می کنند این را بدانند داعش با تمام آن همه دبدبه ای که حمله کرد و موصل سقوط کرد و تا دروازه های بغداد آمدند این گروه تروریستی و وحشی زمانی که به کردستان عراق رسید، آن موضوعی که خیلی اهمیت دارد حمله به زن و بچه های بی دفاع، به اسارت بردن زنان و دختران، در آن مقطع زمانی اتفاقی افتاده که رسانه ها خیلی کمتر، اصلاً شاید متوجه نشدند.

 

 
 
 

مطالب پیشنهادی